Lidt om "våt sproch"

På Als, i Danmark og i hele verden opleves en kraftig international udvikling, som blandt andet også påvirker sproget. Lærebøgerne er i stigende grad på engelsk, "business" sproget er engelsk, computersproget er engelsk og så videre. De kommende generationer vil i vid udstrækning beherske engelsk lige så godt som deres modersmål.
 
For ikke særligt mange år siden var der stadig alsingere, som aldrig havde været væk fra øen, og i dag er der mange alsingere, som bosætter sig langt fra øen og ofte også i udlandet, og fremmede kommer til Als. Denne udvikling betyder, at de lokale dialekter er på hastig tilbagegang, en udvikling som ikke kan stoppes.
 
Men i al den internationalhed lurer der en tomhed, der skaber et behov i det enkelte menneske for at finde sin egen identitet, sin hjemstavn, sine rødder. De, der efter nogle år opsøger hjemstavnen, vil opdage, at sproget, blandt meget andet, har forandret sig. En god anbefaling vil være at finde sine rødder i den lokale litteratur, sange, viser og digte på tryk og i lyd.
 
Kultur og sprog hører sammen, og den alsiske digter og medstifter af Alsingergildet, Martin N. Hansen, beherskede kunsten at beskrive denne samhørighed i digte og viser.
Alsingergildet blev stiftet med det formål at værne om den alsiske dialekt og kultur, samt øge alsingernes interesse for dialekten.
 
Der mærkes efterhånden en stigende interesse i den Sønderjyske befolkning for dialekter, og denne udvikling hilser Alsingergildet meget velkommen. Vi kan så håbe, at det efterhånden vil kunne lykkes at få vore lokalradioer til at lave nogle (flere) udsendelser med områdets dialekter.
 
Æ invite' åll dæ kån, te å brugh det hjemle sprogh !
 
 
Hans Jørgen Clausen, Oldermand.
På Als, i Danmark og i hele verden opleves en kraftig international udvikling, som blandt andet også påvirker sproget. Lærebøgerne er i stigende grad på engelsk, "business" sproget er engelsk, computersproget er engelsk og så videre. De kommende generationer vil i vid udstrækning beherske engelsk lige så godt som deres modersmål.
 
For ikke særligt mange år siden var der stadig alsingere, som aldrig havde været væk fra øen, og i dag er der mange alsingere, som bosætter sig langt fra øen og ofte også i udlandet, og fremmede kommer til Als. Denne udvikling betyder, at de lokale dialekter er på hastig tilbagegang, en udvikling som ikke kan stoppes.
Men i al den internationalhed lurer der en tomhed, der skaber et behov i det enkelte menneske for at finde sin egen identitet, sin hjemstavn, sine rødder. De, der efter nogle år opsøger hjemstavnen, vil opdage, at sproget, blandt meget andet, har forandret sig. En god anbefaling vil være at finde sine rødder i den lokale litteratur, sange, viser og digte på tryk og i lyd.

Kultur og sprog hører sammen, og den alsiske digter og medstifter af Alsingergildet,
Martin N. Hansen, beherskede kunsten at beskrive denne samhørighed i digte og viser.Alsingergildet blev stiftet med det formål at værne om den alsiske dialekt og kultur, samt øge alsingernes interesse for dialekten.

Der mærkes efterhånden en stigende interesse i den Sønderjyske befolkning for dialekter, og denne udvikling hilser Alsingergildet meget velkommen. Vi kan så håbe, at det efterhånden vil kunne lykkes at få vore lokalradioer til at lave nogle (flere) udsendelser med områdets dialekter.

Æ invite' åll dæ kån, te å brugh det hjemle sprogh!
 
Hans Jørgen Clausen, Oldermand
Hans Jørgen Clausen, Oldermand.
(c) Alsingergildet - CVR: 21705977