Så er Pejlemærker på gaden

2018-11-03 19:50
Lørdag, den 2. november, blev udgivelsen af Alsingergildets nye bog, Pejlemærker, markeret med en reception med deltagelse af 50 indbudte gæster på Jollmandsgaard i Holm.
 
Først bød Herdis Thomsen Maaløe, gildets oldermand velkommen, og derefter blev bogen præsenteret ved et causeri holdt af bogens ankermand, Johannes Diederichsen, som har været medlem af gildet i 33 år.
 
 
 
Herefter talte formand for Kultur, Idræt, Handel og Turisme ved Sønderborg Kommune, Stephan Kleinschmidt, over bogen og det at være indbygger i et grænseland og føle sig som sønderjyde, dansker, europæer og verdensborgen, og nævnte de mindeår med rod i 1. Verdenskrig og Genforeningen, som vor egn i disse år gemmenlever.
 
 
 
Efter kaffebordet med de lækre pandekager, guej raj og ingenting til sidst, læste Karin Jensen nogle historiske på alsisk.
 
 
Afslutningsvis fortalte Chr. Jessen om tilblivelsen af Jollmandsgaard og gav en rundvisning for de interesserede i de smukke rammer, som var sat for receptionen.
 
(c) Alsingergildet - CVR: 21705977