Udsagnsord

2018-09-28 17:00
Ordsamlingen er blevet udvidet med en lang række alsiske udsagnsord med anvisninger til hvorledes de bøjes.
(c) Alsingergildet - CVR: 21705977