Ny bog på vej til november

2018-09-20 13:55
Man kan ikke bade i den samme flod to gange, sagde en græsk filosof ved navn Heraklit for 2.500 år side. Flodens forløb og flodens vand forandrer sig hele tiden, og det samme gør vi som mennesker på trods af, at vi selv mener, vi er de samme livet igennem.

Tidligere beskæftigede Alsingergildets bogudgivelser sig mest med alsiske forfatteres værker, men denne gang har gildets brødre og søstre selv fundet frem til emnerne og har selv ført pennen – uden at have været på forfatterskole.

Karen Blixen har været inspirator bogen, som vi har kaldt Pejlemærker, og som på 220 sider med 240 fotos beskriver en lang række lokaliteter overalt på Als.

Karen Blixen skrev engang et essay om livet på herregårdene i gamle dage, hvor en egns “herligheder” havde stor betydning. Hun beskriver hvorledes en gammel onkel, da en ung mand i familien havde købt en gård, straks forhørte sig: Er der nogle herligheder? Han spurgte ikke om jorden var god eller om hvor mange svin der var plads til, men til gårdens herligheder, som dengang ikke var noget man kunne tage og føle på eller omsætte i penge. Det kunne være en bakketop, hvorfra man kunne se 9 kirker eller hvorfra man om morgenen havde udsigt til det sted, hvor hjortevildtet samledes. Det kunne også være en smuk gravhøj eller et karakteristisk sagn, som knyttede sig til gården.

På Als har vi tilsvarende herligheder, altså lokaliteter, som mange af os ser hver dag uden egentligt at kende baggrunden. Og her er Pejlemærker god at have ved hånden: Den giver baggrundshistorierne, viser lokaliteterne og gør det vha. GPS koordinater nemt for den interesserede læser selv at opsøge lokaliteten.

Bogen er skrevet på både rigsdansk og alsisk. Den alsiske tekst er særlig henvendt til dem, som enten nyder at læse det skønne alsiske mål, eller som selv taler alsisk, men ikke gør det fordi de er bange for, at deres børn så ikke kan klare sig i skolen. Men det er en myte, for kan man tale flere sprog, så bliver det meget lettere at tilegne sig andre sprog.
(c) Alsingergildet - CVR: 21705977