Alsingergildet får to nye æresmedlemmer

2015-05-02 10:59
Alsingergildet har afholdt sit 138. ting og hædrede to af sine medlemmer, og udnævnte dem som æresmedlemmer.
 
Det var gildesoldermand Hans Jørgen Clausen og gildesbroder Christian Petersen, Stakkelhøj.
De havde begge ønsket at udtræde af Alsingergildet ud fra livsholdningen, at stoppe mens legen er god. Gildet er meget kede af at miste sine to gode medlemmer, men de har da heldigvis begge sagt ja til at fortsætte som konsulenter for gildet.
 
Hans Jørgen Clausen har været i gildet i 42 år heraf de 23 som gildets oldermand.
 
Hans Jørgen får overrakt sit æresmedlemsdiplm af viceoldermanden, Johannes Diederichsen.
 
 
Hans Jørgens diplom for æersmedlemskabet.
 
Christian "Maler" har været gildesbroder i 21 år.
 
Christian "Maler" får overrakt sit æresmedlemskabsdiplom af Hans Jørgen.
 
 
 
(c) Alsingergildet - CVR: 21705977